Přednáška Ing. Přemysla Plcha pro stavaře - GEODEZIE PLCH s.r.o

Pan Ing. Přemysl Plch z firmy Geodezie PLCH si pro žáky druhého a třetího ročníku oboru Stavebnictví připravil úžasnou přednášku. Žáci mohli vidět v akci nejnovější geodetické vybavení. Firma používá ke své práci například GNSS přijímače, robotické totální stanice, 3D laser skenery nebo létající drony a software značky Trimble, který umožňuje zkracovat dobu potřebnou pro zpracování zakázky.

Žáci se podrobně seznámili s činností geodeta a jeho propojením s ostatními stavebními obory. Práce geodeta se zaměřuje například na zaměření pozemků, vytyčení staveb, 3D modely terénu, ale i zaměření geometrických parametrů jeřábových drah. Část přednášky byla zaměřena na vyhotovení 3D počítačového modelu v požadované hustotě bodů a přesnosti na základě zaměření pozemku. Tento 3D model terénu následně slouží pro další projektování a 3D modelování nových staveb.

Komise Stavo

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS