Praxe žáků třídy P2 oboru Podnikání

Praxe žáků třídy P2 oboru Podnikání

V týdnu od  9. do 13. 11. 2015 byli žáci třídy P2 oboru Podnikání na týdenní odborné praxi v různých firmách a institucích, aby si ověřili, zda mohou znalosti získané studiem odborných ekonomických předmětů uplatnit také v praxi. Žáci pracovali na obecních či městských úřadech, na poště, ve škole, v realitní kanceláři, v obchodní firmě a u soukromých podnikatelů. Zjistili, že informace získané z účetnictví, ekonomiky podniku, marketingu, managementu, práva či písemné a elektronické komunikace mohou v praxi využít a lépe se zorientovat v problematice, která byla předmětem jejich týdenního snažení.

Věříme, že žáci třídy P2 nepoleví  ve snaze připravit se kvalitně k maturitní zkoušce z odborných a ekonomických předmětů. Poznali totiž, že znalosti získané ve škole se jim v budoucnu budou hodit!

Jana Plchová, vyučující ekonomických předmětů

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS