„Poznejte naše město“ je u prvního konce

Proč  první konec? Je hotovo prvních pět cedulí, které jsou financovány z grantu Americké obchodní komory. Během roku 2016 budeme pracovat na dalších informačních bodech, které budou financovány z grantu Nadace města Letovice.

Literární vycházka

Cílem projektu,„Poznejte naše město“ Masarykovy střední školy Letovice ve spolupráci se Základní školou Letovice a městem Letovice je vytvořit naučnou stezku zajímavých míst Letovic. V roce 2015 proběhlo v rámci projektu několik akcí. V  březnu se konala beseda v KD k prvním pěti tématům (Město, MSŠ, Zámek, ZŠ, Klášter). V červnu proběhl workshop, na kterém žáci, učitelé ZŠ i MSŠ  vymysleli design cedulí, který byl v září převeden do konečné digitální podoby.  V říjnu žáci Masarykovy střední školy Letovice vyrobili stojky k cedulím a umístili je na místa schválená Radou města Letovice. 

Literární vycházka

 
Od listopadu máte možnost seznámit se s osudy pěti míst v Letovicích, a to v českém i anglickém jazyce.  První informace najdete na náměstí. S historií Masarykovy střední školy se seznámíte na Tyršově ulici 25 (budova u hřiště). Třetí cedule pojednává o zámku a na ulici Komenského před základní školou přibyla cedule s textem o školství v Letovicích. Poslední bod první etapy je věnován klášteru Milosrdných bratří. Všechny texty jsou zpracovány tak, aby čtenáře nezahltili informacemi, ale aby se dověděl důležitá fakta, případně aby ho navnadili k zjišťování dalších skutečností.

Literární vycházka

 
Závěrečnou zprávou náš projekt „Poznejte naše město“ nekončí, ale pokračuje dál.
Naším společným cílem je vytvořit další informační cedule, na které jsme v červnu 2015 získali díky Nadaci města Letovice grant ve výši 30.000 Kč. Už teď začínáme pracovat na tématech  - Kostel sv. Prokopa, vodárna a Památník umučených.

Literární vycházka

 
Za Ekotým Mirka Vítková, Masarykova střední škola Letovice
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS