Poděkování za plastová víčka pro Nicolase

4. ledna 2016 si maminka malého Nicolase odvezla z naší školy plastová víčka, která se podařilo nasbírat do konce loňského roku. Byly jich dvě plné velké krabice! Nicolasova maminka i školní parlament děkují všem, kteří se na sběru víček v jakékoliv míře podílejí a pomáhají tak zajistit finanční prostředky na nákladnou léčbu zdravotně znevýhodněných dětí. V současné době tímto způsobem podporujeme dva chlapce, Nicolase a Lukáše.

 
Věříme, že se zapojíme do sběru plastových víček i v roce 2016 a budeme plastová víčka umisťovat do krabic, které máme pro tento účel ve všech třídách naší školy. Pokud někde krabice na sběr víček chybí, obraťte se na školní parlament, který krabice do tříd dodá!

J. Plchová, koordinátorka školního parlamentu
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS