Otoč knihu v rámci Ekoškoly

Zapojte se také do akce ekotýmu - Otoč knihu. Je to projekt, do kterého jsme se zapojili a který pořádá Ekoškola.
Ve škole pořádáme během měsíce října sběr knih, které už doma nečtete. Knihy je možné ukládat do označených krabic před kanceláří vedoucí stravování a před třídou U16.

Na konci měsíce října se uspořádá z vybraných knih SWAP pro naše žáky. Dále některé knihy věnujeme psímu útulku, který z jejich prodeje získá finanční prostředky.
A zbytek dále půjde na projekt Otoč knihu.

Ing. Hana Dostálová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS