Otevření ORANŽOVÉ UČEBNY

 23. října 2012 naše škola slavnostně otevřela zrekonstruovanou učebnu fyziky a odborných předmětů.

Nadace Čez

Učebna tak získala moderní učební pomůcky pro výuku a experimenty z mechaniky, elektřiny, optiky i z mikrosvěta nebo astrofyziky. Názornější výklad umožní pedagogům dataprojektor s počítačem. Pomocí moderních učebních pomůcek budou studenti umět připravovat zajímavé pokusy a prakticky se seznamovat s důležitými fyzikálními zákonitostmi. Na proměně třídy se velkou měrou podíleli i samotní pedagogové, kteří učebnu vymalovali.

Na realizaci projektu škole přispěla Nadace ČEZ v rámci svého grantového řízení Oranžová učebna částkou 200 tisíc korun.

 VIDEO a VÍCE TAKÉ ZDE VE STARŠÍM ČLÁNKU

Ing. Ludmila Kintrová, foto Ing. Ondřej Náhlík

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS