Získali jsme oranžovou učebnu

Škola podala projekt na zkvalitnění výuky fyziky a natočila video na téma "Výuka snů", které bylo součástí pro udělení grantu ve výši až 200 000 Kč.

Projekt byl schválen a škola byla vybrána odbornou porotou společnosti ČEZ jako jedniná ze škol v Jihomoravském kraji.

Hlavním cílem projektu je představení fyziky, jakožto zajímavé, potřebné a dobrodružné vědy. A topomocí popularizace, nikoliv užitím strohých a často nezáživných školských experimentů.S tím souvisí i plánovaná volba bizarních a netradičních pokusů ze všech oblastí školské fyziky s aplikacemi v technické praxi.
žáci se seznámís tekutým dusíkem, zkonstruují a vystřelí vodní raketu, prozkoumají akustiku pomocí chladícího obrazce, apod.
Projekt je inspirován snad jednou z nejnavštěvovanějších přednášek na MU v Brně pod názvem Zajímavá fyzika. Studenti již nebudou pouhými posluchači, nýbrž i spoluautory neotřelých experimentů a každý z nich se pak na chvíli sám stane aktivním fyzikem.

 

Děkujeme všem studentům, pedagogům a veřejnosti,
kteří přispěli svými 365 hlasy pro naše video a tím i k uznání grantu.

Odkaz na videa na stránkách soutěže: http://ucebny.cezregionum.cz/videa-vysledky.php#porota (video s teplotou 40°C)

Měření teploty... Soutěžní klip do projektu Oranžová učebna spol. ČEZ.


 


Vytvořil Ing. Marek Chládek   |  Stredni-skola skin od Stredni-skola.cz