Ohlédnutí aneb „Masaryčka“ žije

Žáci Masarykovy střední školy Letovice neustále vyvíjejí se svými vyučujícími aktivity. Už Jan Amos Komenský ve svém díle nabádal k tomu, aby ..."učitelé množstvím slov, frází a smysly všelijakými žáky nevycpávali, ale otvírali jim rozum vlastním poznáním , ohmatáním každé ratoléstky vědění…..“. A tak se žáci Masarykovy střední školy Letovice vydali na putování po stopách regionálních spisovatelů a myslitelů, kteří v našem kraji působili. Z Bílovic nad Svitavou – cestou S. K. Neumanna – trasa vedla přes zříceniny Obřanského hradu, dále k památníku Rudolfa Těsnohlídka, zopakovali jsme si příhody Lišky Bystroušky, nalezli studánku s pamětním kamenem věnovaným Leoši Janáčkovi, pozastavili se u památníku nalezené Lidušky a zasloužená chvíle odpočinku nastala u monumentálního památníku Josefa Ressla – vynálezce lodního šroubu. Určitě jsme si zapamatovali více, než kdybychom si tyto zájímavosti načetli z knih. Podobnou přínosnou akci jsme společně absolvovali v Halasově Kunštátu.
 
Neméně důležité je ovšem sledovat i dění kolem nás . V říjnu minulého roku nás obohatila návštěva Kanceláře prezidenta republiky. Mohli jsme nahlédnout do „zákulisí“ této instituce a zjistit, „jak to vlastně chodí“.
I když se žáci naší školy prezentují spíše v praktických soutěžích jako řemeslně zdatní a úspěšní, studují v naší škole též žáci se širokými celospolečenskými zájmy. Důkazem toho je účast na celostátní soutěži vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Masarykovým demokratickým hnutím „Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost“. Soutěž je organizována v rámci projektu „ Masaryk do škol“, aby se mladá generace seznamovala s nadčasovým významem Masarykových činů a myšlenek zvláště v současné problematické době.
Humanitního charakteru je i pravidelná návštěva Klementina v Praze, kde sídlí Národní knihovna. Mnozí z nich byli tak nadšeni poznáváním akademických prostor, že se rozhodují o studiu v Praze.
 
Naše škola je dále zapojena do projektu „Poznejte naše město“. Cílem projektu ve spolupráci se ZŠ Letovice a městem Letovice je vytvořit naučnou stezku vedenou historií Letovic a jeho zajímavými místy.
Žáci Masarykovy střední školy Letovice podnikli zajímavou exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany, přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a Památníku Bible kralické.
 
Akcí absolvujeme určitě mnoho, k posledním patří literární pásmo o Boženě Němcové, které uspořádalo MKS ve spolupráci s Městským divadlem Brno. Paní herečka Maláčová pomocí kostýmů a rekvizit představila strasti i slasti této svobodomyslné ženy.
 
Proč se tedy nepochválit? Všech aktivit je tolik, že by nestačily stránky novin. Všichni pedagogičtí pracovníci vědí, že mládež se má chválit a chválit, protože „trest zabraňuje, pochvala buduje“. Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci Masarykovy střední školy Letovice vytvářejí dobré klima školy. Jsou neustále po ruce žákům, pomáhají nejen se školními problémy, ale i s osobními, sami se dovedou stmelit a svými sportovními i kulturními aktivitami jdou příkladem.
 
Bojdová Pavla PaedDr.
 
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS