Odborníci z VŠB TU Ostrava přednášeli našim stavařům

V rámci projektu „Zlepši si techniku“ (www.zlepsisitechniku.cz) měli naši stavaři možnost zúčastnit se velmi zajímavých online přednášek a zpestřit si tak distanční výuku.
Začali jsme přednáškou "I brownfieldy mají svou budoucnost". Přednášející byla doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D., vedoucí Katedry městského inženýrství na Fakultě stavební VŠB TU Ostrava.
„Staré, opuštěné, nevyužívané a často zarostlé plochy bývalých továren, kravínů, starých domů lákají nejen dětskou fantazii k dobrodružství, ale jsou často součástí historie místa, obce, města. A jsou také místem jejich budoucnosti.“ Přednáška byla věnována příkladům z České republiky i ze zahraničí.
Žáci se dále zúčastnili přenášky “Přesuneme lidstvo do podzemí“, kterou je provedl Ing. Miroslav Pinka, výzkumný pracovník Katedry geotechniky a podzemního stavitelství na Fakultě stavební VŠB TU Ostrava. Přednáška představila široké spektrum podzemních staveb. Nejen ty běžně známé a denně používané jako jsou například tunely a metro, ale i méně známé jako podzemní kontejnery nebo koncepty earthscraperů (zemědrapů).

Komise Stavo

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS