Ocenění z Prahy medailí T. G. Masaryka

I když se žáci Masarykovy střední školy prezentují spíše v praktických soutěžích jako řemeslně zdatní a úspěšní, studují v naší škole též žáci se širokými celospolečenskými zájmy.

Důkazem toho je účast na celostátní soutěži vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Masarykovým demokratickým hnutím „ Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost“. Soutěž je organizována v rámci projektu „ Masaryk do škol“, aby se mladá generace seznamovala s nadčasovým významem Masarykových činů a myšlenek zvláště v současné problematické době. K pochopení odkazu T. G. Masaryka bylo nutno prostudovat spoustu dostupné literatury, čehož se naši žáci vždy zhostili velmi dobře.

Nebývalého úspěchu dosáhla v letošním roce studie na téma Záhadná smrt v Polné aneb TGM a hilsneriáda. Autorem je žák třetího ročníku třídy NV3 Dominik Cypra. Jeho práce získala v celostátní soutěži první místo.

Byl pozván na slavnostní vyhodnocení do krásných prostor Magistrátu hlavního města Prahy, kde obdržel kromě pěkné finanční odměny diplom a Čestnou medaili T.G. Masaryka, která je udělována za mimořádné činnosti a pouze významným osobnostem. Po krátkém slavnostním programu a bohatém rautu si odvážel tak milou vzpomínku.

Ještě jedna vzpomínka z oficiálních míst na výborný výsledek z oficiálních míst ...

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS