Ocenění od ministra životního prostředí

Dne 6. června 2013 přijal našeho studenta Kamila Šamonila a vedoucího regionálního centra Ing. Jaroslava Doskočila ministr životního prostředí České republiky Tomáš Chalupa. Této schůzky se na pozvání pana ministra zúčastnili neúspěšnější studenti z jednotlivých krajů zapojených do devátého ročníku přehlídky ENERSOL 2013.
Každý student ve svém vystoupení představil svoji školu, téma své práce a zhodnotil, co ve svém dalším životě uplatní ze získaných zkušeností z této soutěže.
Na tomto pracovním setkání byla diskutována i strategie zapojení vybraných průmyslových firem do projektu Enersol a podpora MŠMT zařadit projekt Enersol mezi soutěže „EXCELENT“. Při dalším jednání se Velvyslanectví Slovenské republiky, prostřednictvím svého náměstka, zavázalo podpořit uzavření mezistátní dohody ČR a SR v oblasti podpory EVVO.
Všechna tato jednání by měla vést k podpoře jubilejního 10. ročníku Enersol 2014. Věřme, že pro nás bude stejně úspěšný, jako ten letošní.

NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ TADY

Alena Doskočilová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS