Obor zedník? Skvěle zajištěná budoucnost

Žáci devátých ročníků základních škol v současnosti stojí před zásadním rozhodnutím. Kam nasměrovat svoji profesní dráhu, jaký obor střední školy zvolit? Sázkou na jistotu je volba oboru zedník – sádrokartonář, omítkář.

Stále roste poptávka po šikovném zedníkovi, který je schopen postavit dům, provést rekonstrukci bytového jádra, zateplení domu nebo opravu fasády. Také stavební firmy mají o vyučené zedníky obrovský zájem, což se promítá i do růstu platů v těchto profesích.
 
Prvenství v odborné přípravě žáků oboru zedník má v České republice Masarykova střední škola Letovice. Adepti zednického řemesla jsou zde zvýhodněni již po dobu studia, kdy pobírají stipendium ve výši až 13 000 Kč za studium a od druhého ročníku je jim vyplácena měsíčně odměna od 500 Kč výše. Stavební firmy uzavírají s žáky často motivační smlouvy s další finanční podporou podle individuální dohody. Samozřejmostí je poskytnutí pracovního oděvu a obuvi zdarma.
 
Po vyučení v oboru zedník si mohou absolventi zvýšit kvalifikaci ve dvouletém maturitním oboru Podnikání nebo získat vyšší kvalifikaci ve své profesi maturitním studiem oboru Stavebnictví – pozemní stavby.
 
Helena Marešová, ředitelka školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS