Obnovení provozu domova mládeže pro žáky končících ročníků

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s usnesením vlády ČR je od 11.května 2020 obnoven provoz Domova mládeže naší školy pro žáky končících ročníků.

Pobyt v Domově mládeže bude umožněn pouze ubytovaným žákům končících ročníků, kteří :

1. Při vstupu do domova mládeže předloží podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory (nezletilým žákům podepíše Čestné prohlášení též zákonný zástupce)

2. Budou mít s sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušek

V příloze níže jsou uvedena pravidla „Ochrany zdraví a provozu domova mládeže do konce školního roku 2019 – 20“ stanovená MŠMT, která budou pro všechny ubytované žáky závazná.

STÁHNOUT - Ochrana zdraví a provozu domova mládeže do konce školního roku 2019 – 20

Žáci budou mít zajištěnou celodenní stravu ve školní jídelně.

Nástup do Domova mládeže bude umožněn žákům v pondělí 11. května 2020 od 6,45 hodin.

Ing. Helena Marešová,

ředitelka školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS