NEHODOU TO ZAČÍNÁ – online interaktivní preventivně edukační pořad pro žáky MSŠL

Žáci tříd 1T, 1Z, 1P, 1EU se v úterý 6. dubna 2021 zúčastnili online pořadu „Nehodou to začíná“. Jednalo se o interaktivní preventivně edukační projekt pro začínající i budoucí řidiče ve věku 15-20 let se zaměřením na rozbor dopravní nehody z hlediska jejích příčin a následků, zvyšování bezpečnosti silničního provozu, seznamování s riziky užívání návykových látek v souvislosti s dopravou a také z hlediska poskytování účinné první pomoci po autonehodě. Více o projektu na www.nehodoutozacina.cz.

Hana Dostálová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS