Nedej pokušení šanci

V úterý 11. října 2016 se uskutečnila v kinosálu Blansko preventivní beseda s předními odborníky na téma drogové závislosti. Akce se zúčastnili naši žáci prvního ročníku v doprovodu svých pedagogů.

 
Záštitu nad projektem pro žáky středních škol převzala Policie České republiky. Vystoupila řada odborníků, kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška - kriminalista, kpt. Mgr. Ivan Rittig – policejní psycholog,
 
Ing. Radovan Voříšek – Podané ruce, vedoucí oddělení prevence a hosté, kteří prošli dlouhodobou závislostí. Bylo velmi přínosné žákům v tomto věku připomínat rizika patologického jednání.
 
M. Bašná
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS