Nedej drogám šanci

Dne 4. listopadu se zúčastnili naši studenti 1. ročníků preventivní akce Nedej drogám šanci. Akce se konala v kině v Blansku a dopravili jsme se na ni vlakem. Program uvedl Starosta města Blanska a poté nám přednášeli postupně odborníci ze Sdružení podané ruce, státní zástupce, kurátor pro mládež, policisté a na závěr žena, jež prošla dlouholetou závislostí na drogách. Studenti se dozvěděli o škodlivosti návykových látek, o jejich tragických následcích a rovněž o právním dopadu. Během akce studenti vyplnili krátký test a organizátoři poté vylosovali a ocenili tři nejlepší řešitele.

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS