Navýšení stipendií od 2. pololetí 2022-2023

Obory Zedník a Elektrikář - silnoproud jsou z důvodu potřebnosti na trhu práce zřizovatelem školy, tj. Jihomoravským krajem, finančně podporovány. Tuto finanční podporu, tzv. stipendium, nově Rada JMK navýšila. Nyní je možné, aby žáci, kteří splní kritéria dle Stipendijního řádu, získali za každé pololetí jednotně v každém z ročníků 3000 Kč. Je-li hodnocení žáka „prospěl s vyznamenáním“, získává ještě další 3000 Kč.

Od školního roku 2023/2024 tak může absolvent se stálým vyznamenáním získat za tři roky studia až 36 000 Kč.
Tato pravidla nabývají platnosti od 1. 2. 2023, tj. platí již na 2. pololetí stávajícího školního roku.

Stipendium za každé pololetí (v Kč): Minulý stav / Nový stav
1. ročník 1500,- / 3000,-
2. ročník 2000,- / 3000,-
3. ročník 2500,- / 3000,-

Přejeme žákům ty nejlepší výsledky ve výuce, aby na zmíněné benefity těchto oborů dosáhli.

Ing. Marek Chládek

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS