Navštívil nás hejtman Jihomoravského kraje pan Jan Grolich

Na návštěvu naší školy v pátek 29. ledna 2021 zavítal významný host - hejtman Jihomoravského kraje pan Jan Grolich za doprovodu senátorky Parlamentu ČR paní Jaromíry Vítkové, starosty města Letovice pana Petra Novotného a dalších představitelů našeho města.

Pan hejtman si prohlédl klauzurní práce našich žáků oborů Umělecký keramik a Design keramiky ve výstavní síni. Zajímal se o vytváření keramiky a vzdělávání žáků v keramických oborech v souvislosti s rolí naší školy jako nositelky významné keramické tradice zapsané do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje.

Po prohlídce zateplení naší budovy, nového topného systému a měření a regulace topení, jehož realizace byla financována zčásti zřizovatelem a zčásti dotačním programem OPŽP, probíhalo v přátelské a vstřícné atmosféře s panem hejtmanem krátké jednání. Jeho obsahem bylo, mimo jiné, zlepšení podmínek vzdělávání žáků oboru 36 – 67 – H/01 Zedník podporovaného v současnosti zřizovatelem ve formě stipendijního programu.

Helena Marešová

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS