Našim projektům tleskal celý sál

Dne 6. listopadu 2013 se v Brně na Krajském úřadě konala již tradiční Konference k environmentální výchově „KONEV“. Tato konference je určena učitelům středních a základních škol Jihomoravského kraje, kteří se ve své profesi zabývají environmentální výchovou. Za naši, Masarykovu střední školu v Letovicích, se konference zúčastnila paní učitelka Alena Doskočilová, vedoucí krajského vzdělávacího centra obnovitelných zdrojů pan Jaroslav Doskočil a student Pavel Horáček.

V zasedací síni Krajského úřadu na nás čekalo asi 150 účastníků konference. Zazněly zde velmi zajímavé příspěvky od přednášejících, především pak od našeho brněnského kamaráda z Enersolu Matěje Gryce. Ten se věnoval problematice pěstování technického konopí a jeho následnému zpracování. Ing. Doskočil se ve svém příspěvku věnoval úspěšně proběhlému projektu Zelený most a krátce představil i naši školu. Na tvářích přítomných bylo jasně vidět, že jsou touto prací překvapeni a někteří nám jistě i trošku záviděli.

Následně vystoupil student čtvrtého ročníku Pavel Horáček, který se ve svém příspěvku „Energie našich dětí“ věnoval tepelnému čerpadlu, které je umístěno právě v naší škole. Naše prezentace byly věcné a podložené reálnými výsledky a myslím si, že se přítomným líbily. Vždyť co je krásnějšího, než upřímný potlesk od plného sálu učitelů a učitelek?

Text: Pavel Horáček
Foto: Alena Doskočilová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS