Náměstek hejtmana JMK na návštěvě naší školy

V průběhu hlavních prázdnin, dne 28. července 2018, navštívil naši školu významný představitel zřizovatele – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro regionální rozvoj v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region pan Ing. Jan Vitula v doprovodu zastupitele města Letovice pana Mgr. Petra Novotného a pana Petra Strii.

Pan náměstek se zajímal zejména o projekt rekonstrukce učeben praktického vyučování, který bude realizován v přízemí budovy Tyršova 500/6, v souladu s harmonogramem, od konce září 2018 do února 2019.

Díky finanční podpoře zřizovatele naše škola získá pro žáky řemeslných a technických oborů nové učebny praktického vyučování včetně šaten, sociálního zařízení a zázemí pro učitele. Dojde k vytvoření spojovací chodby, která propojí dosud neprostupné poloviny přízemí , dispoziční řešení bude mít logickou návaznost a v bude provedena částečná obměna a modernizace strojového parku.
 
Děkuji panu Mgr. Petru Novotnému za podporu školy a organizaci této významné návštěvy.
 
Helena Marešová, ředitelka školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS