My se nedáme aneb Zasedání Krajského parlamentu studentů

 1. listopad 2012 byl pro nás studenty významným datem. Nejen proto, že je svátek Všech svatých, ale hlavně kvůli tomu, že probíhalo již druhé zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Jihomoravského kraje. To se koná jednou ročně. Letos se uskutečnilo v Brně na Střední škole polytechnické. V KPDM jsou zapojeny tři desítky středních škol z Jihomoravského kraje a my jsme velice rádi, že ta naše, Masarykova střední škola Letovice, je jednou z nich.
Na tomto zasedání naši školu zastupovali: Pavel Horáček, Lucie Rácová a Michal Macoun za doprovodu Ing. Plchové.

Zasedání byla přítomna téměř stovka zástupců ze zúčastněných škol. A stejně jako u školních studentských parlamentů, tak i v tom krajském se snažíme o to, abychom se ve školách cítili lépe, abychom společně věci vylepšovali, případné problémy a nedorozumění řešili s vedením školy, zapojovali se do různých akcí a projektů a v neposlední řadě pomáhali potřebným. Tímto duchem se nesly i prezentace, které zástupci mnohých škol prezentovali při zasedání. Osobně jsem měl obrovskou radost. Hlavně z toho, co někteří studenti označovali jako problémy nebo záležitosti nedořešené, u nás ve škole se nám je dávno podařilo vyřešit. Tyto problémy nemáme a lidově řečeno, jsme o krok dál. Ale vždy je co zlepšovat a o co se snažit.

Důležitým bodem zasedání byla i volba členů předsednictva KPDM, kde za naši školu byli zvoleni Pavel Horáček a Michal Macoun. Věřím, že společně budeme zastupovat studenty naší školy a vůbec všechny studenty našeho kraje a budeme iniciovat a podporovat takové návrhy, které střednímu školství, tedy studentům i učitelům, pomohou.

Závěrem chci ještě poděkovat pořádající škole za servis, kterého se nám dostalo, a všem Vám, kteří náš Studentský parlament podporují.

Kdyby takových podobných šikovných lidí, kteří jsou tady, bylo víc na ministerstvech, ve Sněmovně a vůbec v politice, nemuseli bychom teď řešit ty zatracené problémy se státními maturitami a mohli bychom vše mít jednodušší“, prohlásil jeden ze zúčastněných pedagogů. Lze tedy jen konstatovat, že o totéž se již dlouhodobě snažíme a doufáme v úspěch.

Za zúčastněné

Pavel Horáček, předseda ŠPS

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS