Můžeš to změnit!

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru T.G.Masaryka  "I já jsem stát." 

Naše škola je zapojena do projektu  „Můžeš to změnit!“ organizovaném Jihomoravským krajem pod záštitou náměstka hejtmana pověřeného zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region Ing. Jana Vituly. 
Naši školu v uvedeném projektu reprezentují tito žáci třídy NV3: 
Dominik Cypra 
Vít Kiršner 
Michal Křenek   
Ondřej Musil 
Josef Novotný 
Jiří Střítezský  
Sára Špinarová 
 
 
Projekt pomáhá studentům zorientovat se v novém světě, do kterého právě vstupují - ve světě dospělosti a vlastní odpovědnosti. Co je to volební právo? A může můj hlas vůbec něco změnit? Proč mám platit daně a proč je ta silnice v naší obci už tolik let rozbitá? A můžu s tím něco udělat? Projekt dává studentům návod a prakticky ukazuje, že MŮŽOU! Jak? Pod vedením mentorů boří bariéry mezi dvěma generacemi - propojuje studenty s osobami s rozhodovací pravomocí (místními/komunálními politiky a úředníky) a pomáhá jim s tvorbou vlastního projektu, kterým mohou své okolí změnit k lepšímu.

Je potěšitelné, že jsou na naší škole žáci, kterým  není lhostejné jak vypadá prostředí města kde žijí a kam chodí do školy a jsou připraveni nejen prezentovat svoje náměty na jeho zlepšení, ale také se podílet na jejich realizaci. 
Přehled zapojených škol:
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS