Možnosti dalšího uplatnění našich absolventů

Dne 11. ledna 2018 se pro naše budoucí absolventy uskutečnila v naší škole beseda na téma „Možnosti dalšího uplatnění absolventů aneb jak se neztratit na trhu práce“.
Beseda byla určena žákům třídy NSV4,  T3 a EU3. Tradičně za našimi žáky přijela paní Mgr. Marie Hoffmannová z Úřadu práce v Blansku, která jim předala spoustu zajímavých a užitečných informací. Během besedy se zmínila o nástavbovém studiu v denní i dálkové formě, studiu na vysokých školách, zkrácené formě studia či zdokonalování se v cizích jazycích na jazykových školách.
Při hledání zaměstnání je využívána široká síť kontaktů (rodina, přátelé, známí, spolužáci, učitelé), vývěsky volných míst, informační portál www.portal.mpsv.cz, pracovní portály a sociální sítě na internetu (LinkedIn, Twitter, Facebook), dále inzeráty v tisku, webové stránky firem (odkaz kariéra nebo volná místa), agentury práce (jejich seznam je na www.portal.mpsv.cz).
V nabídkách práce se objevuje jenom asi 25 % volných pracovních míst. Beseda pokračovala praktickými radami ohledně výběrových řízení a kompetencí pro uplatnění se na trhu práce. Mezi tzv. měkké kompetence patří umění komunikace, spolupráce, kreativita, výkonnost, flexibilita, samostatnost, schopnost řešit problémy, celoživotní učení atd. K obecným dovednostem se řadí počítačová gramotnost, řidičský průkaz, znalost mateřského jazyka a cizího jazyka, ekonomické a právní povědomí a počtářské schopnosti. Samozřejmostí jsou pro uplatnění se na trhu práce odborné znalosti příslušného vystudovaného oboru.

Žáci si udělali i malý test ze základních znalostí pracovního práva. V závěru besedy zazněla informace o projektu „Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji“ a o možnostech práce v zahraničí – www.eures.cz, www.europass.cz.
Aktuálně činí podíl nezaměstnaných v okrese Blansko 3,2 %, což je asi 2500 uchazečů o práci, v Jm kraji je to 4,6 % a celostátně 3,8 % (cca 280 000 uchazečů).
 
Podrobnosti mohou zájemci získat u autorky textu.
 
Autorka textu i fotografií: Jana Plchová, vyučující ekonomických předmětů
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS