Mondrian inspirací pro staré dveře

 V průběhu prázdnin byla vytvořena nová jednoduchá abstraktní kompozice interiérových dveří u bočního vchodu do budovy Tyršova 500/6 . Autor - ak.soch. Lubomír Hluštík se v návrhu inspiroval tvorbou nizozemského malíře Pieta Cornelia Mondriana, vůdčí osobnosti neoplasticismu.

Dříve fádní a poškozené staré dveře byly proměněny do specifické grafické a barevné podoby. Někdo v ní zahlédne základní principy, jimž podléhá vše viditelné, jiný si vjem spojí s astronomickými spektrálními čarami a někdo další v kompozici zachytí rytmus vyjadřující univerzální pravdy o životě.
 
Moudře se nejen k dílu Pieta Mondriana kdysi vyjádřil Jan Zrzavý: „Divák nemusí obrazu rozumět. Či lépe - líbí-li se mu, rozumí mu. Ale není třeba, aby si zážitky z něho přenášel do slov. Obraz je záležitostí dívání, nazírání, zažívání - ne myšlení.“
 
Nechme se tedy při vstupu do budovy naší školy oslovit příběhem jedněch starých dveří odsouzených k likvidaci, které díky rukám citlivého umělce znovu ožily a inspirují vnitřní svět naší představivosti.

Helena Marešová
 
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS