Moderní výuková metoda CLIL ve třídě 2PO, obor Podnikání

Výuková metoda CLIL - integrovaná výuka odborného předmětu a cizího jazyka (označovaná anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning) mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla využít ji v hodinách předmětu   Marketing a  management v anglickém jazyce ve třídě 2PO. Dobrovolně jsem zahájila tento projekt 25. 9. 2019.

Využila jsem další nabízený program Khan Academy, kde jsme začali interaktivním kurzem na téma Kariéra (Careers) - videa s rodilými mluvčími a anglickými titulky. Téma bylo Řízení lidí a procesů (Manage people and processes).

Při uplatňování metody CLIL mi jde o procvičování mluveného slova se správným přízvukem. Studenti pracují ve dvojicích, začínají chápat, že v dnešním světě se bez angličtiny neobejdou a využijí ji v praxi.

Nyní se zaměřujeme na sestavování životopisu (C.V.)  v anglickém jazyce a přípravu přijímacího pohovoru také v anglickém jazyce.

Škoda jen, že čas letí "jak bláznivý" a maturity klepou na dveře.

Snad studenti některé konverzace zúročí u ústních maturitních zkoušek v anglickém jazyce a udělají nám, učitelům radost.

Kristýna Rohárová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS