Maturanti - dálkaři - úspěšně zvládli didaktické testy!

Maturanti – dálkaři – úspěšně zvládli didaktické testy!

Maturanti dálkové formy oboru Podnikání dosáhli vynikajících výsledků v didaktických testech z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky, neboť jejich úspěšnost v těchto testech byla 100%.

Další části společné části maturitní zkoušky zvládli rovněž obdivuhodně, neboť v českém jazyce – ústní zkoušce – byli 100% úspěšní, v písemné zkoušce uspěli v 93 %.

Za zveřejnění jistě stojí i další výsledky společné části maturitní zkoušky „dálkařů“:

Anglický jazyk – ústní zkouška – zvládlo ji 78 % maturujících z AJ, písemná zkouška znamenala úspěch pro 75 % maturantů z AJ.

Německý jazyk – ústní zkouška – úspěšnost 100 %, písemná zkouška rovněž představuje 100% úspěšnost.

 

Výsledky našich „dálkařů“ byly příjemným překvapením nejenom pro ně, ale i pro vyučující zmíněných předmětů, kterým patří velké poděkování za kvalitní přípravu k maturitní zkoušce.

 

Autorka textu: Ing. Jana Plchová, třídní učitelka PD3

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS