Masarykova střední je školou s 90 letou tradicí

Masarykova střední škola Letovice je v našem městě centrem odborného vzdělávání a profesní přípravy mládeže od svého založení v roce 1931. V průběhu devíti desetiletí škola vzdělala řadu generací odborníků v technických, ekonomických, řemeslných a uměleckých oborech.

Nahlédneme-li do kroniky školy, dozvíme se zajímavé okolnosti vedoucí k tomu, že se Letovice a naše škola staly na Moravě majákem středoškolské vzdělanosti a pokroku. Budova školy se stavěla v letech 1929 – 31 v době velké hospodářské krize, což přispělo ke zlepšení postavení dělníků. Do budovy byla zavedena elektřina, rozvod studené a teplé vody a ústřední vytápění párou. Celkové náklady na stavbu činily 1,5 milionu korun. Na vybavení ředitelny věnovala Občanská záložna 30 tis. Kč a sborovnu zařídil Velkoobchod s kávou v Brně, jejíž majitel byla rodák z Letovic.

1. září 1931 zasedli do nové, na tehdejší dobu velmi moderní a komfortně vybavené, budovy školy první žáci ze zrušených živnostenských škol v okolí, do kabinetů přišli první učitelé a školu začal řídit její první ředitel – pan Emanuel Janoušek. Na žádost obecního zastupitelstva svolila prezidentská kancelář k užívání čestného názvu Masarykova škola práce.

Škola prošla v proudu času celou řadou změn a reforem. Budova byla postupně přistavována, měnily se obory, zřizovatelé a název školy. Nadčasovým však zůstává mládí a vnímavost srdcí našich žáků otevřených všemu novému, připravených naučit se odborným dovednostem a načerpat vědomosti z mnoha oblastí lidského poznání pod vedením zkušených pedagogů.

Popřejme naší škole, aby stále vzkvétala a aby z ní i v nadcházejících desetiletích odcházeli kvalitně profesně připravení odborníci a osobnosti podnikavé, odvážné v myšlení a ohleduplné k lidem i k životnímu prostředí.

Helena Marešová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS