Jsme školou dobré praxe v oblasti "udržitelného života"

 Dovršili jsme projekt "Odpočinek pod korunami".

O co v něm šlo?

Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšleli o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvořili, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu.
Konkrétně šlo o vytvoření míst k odpočinku u budovy školy Tyršova 25 a u Domova mládeže, kde je zároveň ordinace lékaře, a protože místa nejsou nijak uzavřená, využívala by tato místa i široká veřejnost. Pod lípou u Domova mládeže je umístěna lavička. Na druhém stanovišti se upravila plocha pro hru petangue a zrenovován betonový pingpongový stůl. Samozřejmostí je zapůjčování pingpongových pálek a petangue sady pro žáky a veřejnost. Dále bylo vybudováno stupňovité betonové posezení ve svahu k plotu pro 10 lidí. Na okolní stromy byly umístěny ptačí budky pro různé druhy pěvců a ptačí krmítka.
Cílem programu je rozvoj občanské společnosti a principů místní Agendy 21, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí.
Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program poskytuje žákům i všem, kteří pracují na místní úrovni, základní znalosti a dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje místa.

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.


VÍCE O PROJEKTU NA NAŠICH STRÁNKÁCH TADYIng. Marek Chládek

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS