Jak souvisí noční osvětlení tenisového kurtu s úbytkem hmyzu a těžkou prací horníků

O širokých souvislostech světla, tmy, permakultury, obnovitelných zdrojů energie a elektromobility přednášel na naší škole doc. Ing. Petr Baxant, PhD., vědec a pedagog z VUT Brno, fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, který působí také jako předseda České společnosti pro osvětlování, pobočný spolek Brno.

Naši studenti i pedagogové měli jedinečnou možnost načerpat nové poznatky z posledních výzkumů uvedených témat, které byly současně zakomponovány do širokého kontextu lidského konání a změn v přírodě i společnosti za doprovodu spousty grafů a statisticky vyhodnocených údajů a odkazů na další zdroje.

Dozvěděli jsme se např. kolik km bychom ujeli elektromobilem při využití energie jednoho veřejného svítidla, kolik dnů pracuje jaderná elektrárna pro pokrytí spotřeby veřejného osvětlení, jaký vliv má veřejné i komerční noční osvětlování na chování hmyzu a jeho úbytek v přírodě, jak je na tom ČR s využíváním OZE v poměru k ostatním státům, kolik uhlí musí horníci vyrubat pro noční osvětlení tenisového kurtu, čím vytváříme největší ekologickou stopu, aj.

Pan docent má dar vyprávět o složitých otázkách velmi poutavě a srozumitelně. Na přednášce použil citát Bernarda Bolzana, který nás provázel jako červená nit celou přednáškou a který vystihuje neodpovědnost člověka za události, které vyvolává svou touhou po blahobytu a snahou podmanit si přírodu:

„ Nevědomost, blud a nedostatek světla jsou hlavními příčinami lidského zla“.

Přednáška byla pro naše žáky i učitele velkou inspirací. Pro zájemce po ní následovala možnost prohlédnout si elektromobil Tesla se zkušební jízdou včetně instruktáže pana docenta.

H. Marešová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS