Jak nastartovat pracovní kariéru?

21. března 2019 přijel za našimi maturanty i žáky I. ročníku oboru Podnikání pan Ing. Tomáš Šumbera, PhD. Cílem setkání bylo seznámit žáky s možnostmi, které se jim otevírají po ukončení studia v naší škole. Pan Ing. Šumbera získal výuční list v oboru Truhlář a dva roky se dále věnoval studiu oboru Podnikání v technických oborech v naší škole (2002 – 2004). Po ukončení studia v Letovicích začal studovat Vysokou školu báňskou v Ostravě – obor „Komerční elektrotechnika“, kterou úspěšně ukončil. Během studia ho oslovila firma ABB, s.r.o., Brno, kde pracoval od roku 2012 jako projektant rozvodů vysokého napětí. Následně přešel na pozici inženýrské a technické podpory, technicko-obchodního specialisty a nyní vykonává funkci vedoucího oddělení.

Ing. Tomáš Šumbera žákům uvedl svoje životní zkušenosti spojené s vlastní pracovní kariérou („stanovit si vysoké cíle“, slovo „nejde“ neexistuje, odbourávání strachu a stresu…). Hovořil také o využití kapacity lidského mozku a nutnosti získávat vědomosti po celý život. Připojil i několik informací o firmě, kde je zaměstnán. Uvedl, že firma ABB hledá lidi, kteří mají nápady, vize a myšlenky. Uplatnění zde mohou najít i naši absolventi – zejména z oborů elektro a zpracování keramiky.

Závěrem byl dán prostor našim žákům, aby se zeptali na to, co je zajímá. Věřím, že toto setkání bylo pro naše žáky poutavé a umožnilo jim dostat se k informacím, které mohou být pro ně v blízké budoucnosti užitečné.

Jana Plchová

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS