Jak jsme besedovali s mediální hvězdou Policie ČR

Aneb
"O porušování zákona bez obalu".

Práce policie se dotýká životů nás všech a mnohdy to není žádná legrace. O tom se přesvědčili žáci naší školy v úterý 7. května na setkání s tiskovou mluvčí policie ČR, por. Mgr. Ivou Šebkovou. Ta naštěstí nepřijela na naši školu „zasahovat“, ale zúčastnila se debaty se studenty, kterou domluvili na krajském ředitelství v Brně školní preventisté.
Mnohdy nezajímavá témata vyzněla v podání ženy, jež zná většina z nás jako mediální hvězdu, která informuje v hlavních televizních zprávách o závažné trestné činnosti nebo o těžkých dopravních nehodách, mnohem atraktivněji. Nejprve se besedy zúčastnili učni, následováni žáky studijních oborů. Paní magistra mluvila bez obalu o nebezpečích, týkajících se porušování zákona, a rozhodně si nebrala servítky. Svým přehledem a poutavým výkladem, doplněným o konkrétní situace a případy, které se na našem okrese v poslední době odehrávají a některé z nich jsou právě v řešení, nadchla své posluchače. Žáci, zaujatí skutečnými, mnohdy neuvěřitelnými případy, pak mluvčí policie zavalili takovým množstvím dotazů, že vymezený čas na besedu nakonec zdaleka nestačil. Na závěr debaty odměnili magistru Šebkovou nejen velikou kyticí, ale zejména zaslouženým bouřlivým potleskem. Ta na oplátku slíbila, že do roka a do dne naši školu opět navštíví a vrátí se i tématům, na která tentokrát nedošlo.

Ing. Jan Pořízek

FOTOGALERIE

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS