Interaktivní "Nedej drogám šanci"

Dne 11. listopadu se studenti prvních ročníků EU1, NV1 a T1 zúčastnili již osmého ročníku tradiční preventivní akce Nedej drogám šanci.  Akce se konala v boskovickém kině, kam jsme se dopravili autobusem. Projekt byl realizován formou interaktivní besedy s publikem. Pořadem provázel moderátor, který studenty zapojoval do diskuze vhodnými dotazy. Během dopoledne postupně přednášeli ředitel a terapeut A Klubů ČR, psycholožka, kriminalista, pracovník Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a mluvčí Policie ČR.

Studenti se dozvěděli o škodlivosti návykových látek a dopadu jejich užívání. Závěr patřil ženě, která prošla závislostí na drogách a následnou léčbou a muži dříve závislému na herních automatech. Po ukončení akce jsme měli možnost si prohlédnout synagogu v bývalém židovském městě a unikátní rituální očistnou lázeň ze 16. století, tzv. mikve. Pan průvodce nás také seznámil se smutným osudem boskovických Židů. Přednáška i prohlídka židovského města se setkala s dobrým ohlasem u studentů.

Mgr. Lenka Malíková

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS