INSPIROMAT 2015 v Brně

Náš školní parlament využil pozvání a zúčastnil se krajského setkání parlamentů základních a středních škol, které se uskutečnilo dne 10. prosince 2015 v aule SŠP Jílová v Brně. Letošní setkání nazvali pořadatelé „INSPIROMAT 2015“. Smyslem setkání zástupců školních parlamentů byla vzájemná inspirace mezi parlamenty, sdílení zkušeností a načerpání nových námětů na činnost školního parlamentu.

Za náš školní parlament se setkání zúčastnili Jitka Dandašová (P1), Lukáš Štětina (P2), Michal Horák (EU1), Vít Kiršner (T3) a Jana Plchová (koordinátorka školního parlamentu). Během dopoledního setkání jsme si vyslechli úvodní informace, viděli jsme prezentace vybraných parlamentů, pracovali jsme ve workshopech pro žáky a pedagogy a žáci v závěru setkání prezentovali výstupy svých workshopů. Nové poznatky jistě uplatníme v dalším období v činnosti našeho školního parlamentu.
 
 
Jana Plchová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS