HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PŘEDÁNA DIAKONII BROUMOV!

V úterý 19. listopadu 2013 v dopoledních hodinách přijeli pracovníci Diakonie Broumov pro humanitární sbírku. Celkem si odvezli 22 pytlů a 3 krabice s věcmi, které se podařilo díky dárcům z naší školy shromáždit pro vytřídění a následné předání do azylových domů a dětských domovů v České republice. 
 
Diakonie Broumov zajišťuje svoz darovaných věcí z celé republiky do centrálního skladu v Broumově, kde sbírky třídí bezdomovci, kterým poskytuje Diakonie ubytování v azylové ubytovně. Vytříděné věci jdou dále do azylových domů, dětských domovů, ČČK atd.
Do této celostátní akce je zapojena řada dalších institucí - cílem je poskytnout lidem na okraji společnosti možnost výkonu práce a současně zajistit dalším potřebným materiální pomoc.
     
Školní parlament děkuje všem, kteří do sbírky přispěli a neváhali obětovat čas a vlastní pohodlí na vytřídění nepotřebných věcí a jejich odvoz do školy. Věříme, že sbírka pro Diakonii Broumov se stane tradicí a při příštím odvozu budeme mít opět dost materiálu k předání těm, kteří tuto pomoc potřebují.
   
Již nyní můžete (pokud k tomu máte prostory) vyčleňovat nepotřebné oděvy, obuv a další věci do pytlů či krabic a v jarním období je do sbírky věnovat.
 
 
Za školní parlament:
Ing. Jana Plchová, koordinátorka

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS