Hermés , posel bohů ve školní lavici

 Vzdělávání studentů v uměleckých oborech  Masarykovy střední školy Letovice je velmi specifické, neboť jde o přípravu na tvůrčí uměleckou práci, kde se mohou plně projevit a rozvinout individuální dispozice každého studenta.

Ve výuce se žáci seznamují nejen s technologií keramiky a dějinami umění, ale při práci v atelieru současně rozvíjejí svoji kreativitu a fantazii, formují estetické vnímání a cítění. Studenti se zde seznamují se základními kreslířskými, malířskými a sochařskými technikami, učí se základům kompozice a nabyté znalosti následně uplatňují ve vlastní návrhové tvorbě. Ve vyšších ročnících samostatně vytvářejí užitková i dekorativní autorská díla jak modelovaná, tak točená na hrnčířském kruhu, zatáčená nebo litá do forem. Naši žáci jsou rovněž proškoleni v profesi sádraře. O kvalitě výuky v uměleckých oborech svědčí i umístění v pražské soutěži uměleckých škol Artis Pictus, kde z 200 studentů naše studentka obsadila 7. místo.

Zeptali jsme se  aktivních umělců a učitelů uměleckých oborů MSŠ Letovice  -  akademického sochaře Lubomíra Hluštíka,  MgA. Štěpána  Vrbického a p. Jiřího Brtnického na aktuální dění v uměleckých oborech.

Co  je v současné době  stěžejním tématem pro vaše studenty ve výuce odborných předmětů?

„V rámci předmětu Navrhování se nyní se studenty 3. ročníku zabýváme technikou sádrořezu, která se vzdáleně podobá technice sgrafita používané často v renesanční architektuře, ale tuto techniku lze aplikovat  i  při dekorování keramiky“, objasňuje Lubomír Hluštík.

„Pro studenty 2. ročníku je tématem číslo jedna postupné zvládnutí základů lidské anatomie“, vysvětluje Štěpán Vrbický. „ Dnes malují v ateliéru kopii antické sochy – bustu řeckého boha Herma. Při práci měníme pozici pozorovatele, a proto se studenti střídají u stojanů umístěných kolem modelu.  Změna osvětlení  tím pádem vyžaduje správnou volbu barevných tónů.“

Připravujete v letošním roce pro umělecké obory nějaké novinky ?

„Na jaře budeme slavnostně  otevírat  venkovní učebnu, u níž stavíme pec pro výpal keramiky tradičním způsobem, topit se bude dřevem, což je pro studenty v rámci  praktické výuky velmi zajímavé“,  těší se pan učitel Brtnický.

Ak. soch. Hluštík: „Naše studenty čekají krátkodobé stáže ve firmách pod vedením našeho učitele. V tomto směru již bylo zahájeno jednání s místními keramickými podniky o vzájemné spolupráci.“

„Plánujeme pořádat velkou celostátní soutěž pro střední školy, které profesně připravují žáky  v oboru umělecký keramik “, doplňuje MgA. Vrbický, „i když škol je v celé republice jako šafránu.“

 

„Novinkou také je připravovaná změna v legislativě  - studenti všech uměleckých oborů nebudou muset skládat maturitní zkoušku z matematiky“, směje se ak.soch. Hluštík

 

Jak vnímáte ze strany svého zřizovatele – Jihomoravského  kraje  – podporu rozvoje uměleckých oborů?

„Zřizovatel letos deklaroval svůj zájem na rozšíření  naší vzdělávací nabídky  uměleckých oborů   povolením dalšího oboru Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce keramické. Je to maturitní obor s vysokým podílem praktického vyučování. Hejtman JmK také využívá kvalitní práci našeho oboru umělecký keramik např. současnou zakázkou na plastiky, které budou použity při ocenění v krajské soutěži. O tom, že hejtman hovořil o spolupráci naší školy s majitelem místní firmy  Keramika Letovice s.r.o. – panem Řehořem,  již informace v tisku proběhly “, komentuje pan učitel Brtnický.

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí do uměleckých oborů?

„Přihlášky ke studiu se podávají do 30. listopadu,  podmínkou je složení talentové zkoušky. Uchazečům doporučuji, aby se k nám přišli podívat na některý ze dnů otevřených dveří  nebo se objednali k osobní návštěvě školy. Speciální den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou ateliéru, odborných učeben a dílen a s možností navázání osobního kontaktu s námi i našimi studenty pořádáme v sobotu dne 21.listopadu 2015 od 9 do 13 hodin. Informace o našich oborech včetně kontaktů lze také získat na www.stredni-skola.cz“,  sděluje ak. soch. Hluštík.

Mytologický bůh Hermés, jehož busta je nyní modelem budoucích výtvarníků, byl často zobrazován s křídly na kotnících a helmici a byl samotným Diem pověřován zvládáním nejobtížnějších úkolů.  Popřejme mladým umělcům a studentům Masarykovy střední školy Letovice, aby na ně s lehkostí Hermových křídel přicházela inspirace a aby svými díly vnášeli do našich životů poezii a krásu.

 

Helena Marešová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS