Hejtman Jihomoravského kraje převzal záštitu nad krajskou přehlídkou studentských prací ENERSOL 2017

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek převzal záštitu nad krajskou  přehlídkou soutěžních prací  ENERSOL 2017, kterou pořádá naše Regionální vzdělávací centrum pro obnovitelné zdroje energie .

V dopise uvádí:

„Vítám projekty, které vzdělávají mladou generaci v aktuálních celospolečenských tématech, k nimž problematika energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě zcela jistě patří. „

 

Děkujeme panu  hejtmanovi  za jeho vstřícný postoj a podporu programu ENERSOL, který  vede žáky k úctě k životu ve všech jeho formách, k zájmu na řešení alarmujících  změn v životním prostředí,  k  přemýšlení o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energií v osobním životě

i ve svém okolí i k pochopení smysluplnosti udržitelného rozvoje, jako nezbytné podmínky přežití lidstva.

Krajská přehlídka ENERSOL proběhne dne 28. února 2017 v Letovicích.

 

Těším se na zajímavé projekty, které zde budou prezentovat naši studenti. Vážím si jich, neboť se zajímají o životní prostředí ve kterém žijí a nejsou jim  lhostejné dramatické změny klimatu na naší planetě, které nezodpovědností nás všech ve svých důsledcích dopadají na ty nejchudší.

 

Ing. Helena Marešová, ředitelka školy

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS