GAUDEAMUS 2015

Ve dnech 3. - 6. listopadu 2015 se již tradičně uskutečnil na brněnském výstavišti 22. ročník  celoevropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, kterého se pravidelně už řadu let zúčastňují i naši budoucí absolventi. Letos na veletrh měli možnost jet žáci třídy P2 oboru Podnikání, aby zde získali informace o možnostech dalšího studia po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky.

Mezi školami, které nabízejí vzdělávání na tomto veletrhu, mohli najít např. Univerzitu Karlovu Praha, VUT Brno, Mendelovu universitu Brno, Masarykovu univerzitu Brno, Univerzitu Palackého Olomouc, VŠB Ostrava, SVŠE Znojmo a mnoho dalších. K vystavovatelům na veletrhu Gaudeamus 2015 patřily také zahraniční školy, a to z Německa, Rakouska, Velké Británie, Švýcarska, Austrálie či USA.

Všem žákům, kteří se rozhodnou dále studovat, přejeme hodně štěstí při přijímacím řízení a vytrvalost při studiu na vybrané škole.

 

  Ing. Jana Plchová

 

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS