GAUDEAMUS 2014

Ve dnech 4. - 7. listopadu 2014 se uskutečnil na brněnském výstavišti již 21. ročník veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, kterého se pravidelně již řadu let zúčastňují i naši budoucí absolventi. Letos na veletrh jeli žáci třídy P2A, aby zde načerpali informace o možnostech dalšího studia. Mezi školami, které nabízejí vzdělávání na tomto veletrhu, mohli najít např. Univerzitu Karlovu Praha, VUT Brno, Mendelovu universitu Brno, Masarykovu univerzitu Brno, Univerzitu Palackého Olomouc, VŠB Ostrava a mnoho dalších. K vystavovatelům na veletrhu Gaudeamus patřily také zahraniční školy, a to z Německa, Rakouska, Velké Británie či USA.

     Milým překvapením pro nás bylo setkání se zakladatelem SVŠE Znojmo panem Ing. Pavlem Štohlem, s jehož učebnicemi „Účetnictví“ mají naši žáci i učitelé výborné zkušenosti.

 

     Všem žákům, kteří se rozhodnou studovat dále po úspěšném vykonání maturitní zkoušky, přejeme hodně štěstí při přijímacím řízení a vytrvalost do dalších let strávených na vybrané škole.

 

Autorka textu i fotografií: Ing. Jana Plchová

 

 

           

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS