Exkurze stavařů na stavbu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Boskovicích

Žáci druhého ročníku oboru Stavebnictví měli možnost navštívit stavbu nové výjezdové základny. Tento dvoupodlažní objekt se stane novou základnou pro dvě výjezdové skupiny. Objekt je tvořen jednoduchým kvádrem, materiálově převládá pohledový beton a lícové cihly.

Objekt je řešen jako energeticky pasivní. Tepelná energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody bude primárně zajištěna tepelnými čerpadly země – voda. Objekt je vybaven fotovoltaickou elektrárnou a zelenou střechou. Část dešťové vody bude zpětně využita pro splachování WC.

Žáci viděli stavbu před dokončením, mohli si prohlédnout technologie, a to vše doplněné výkladem stavbyvedoucího.

Hana Dostálová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS