ENERSOL 2020 - Seminář

Pracovní setkání zájemců o program Enersol spojené s odbornými přednáškami proběhlo na naší škole 22. října 2019. Enersol je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která je založena na postupových kolech až do mezinárodní úrovně. Enersol na krajské úrovni pro jihomoravské střední školy pořádá naše Regionální centrum pro obnovitelné zdroje energie s finanční podporou zřizovatele.

Soutěž je určena pro žáky, kteří vnímají dramatické změny v ekosystémech naší planety, není jim lhostejné,  v jakém životním prostředí žijí, a zajímají je možnosti využívání obnovitelných zdrojů energií a úspor energií v osobním i firemním životě.

Pracovní částí účastníky provedl ředitel RC pro OZE JMK pan Ing. Marek Chládek, který je seznámil s organizací programu Enersol v nadcházejícím 17. ročníku a s pravidly soutěže. Se svými úspěšnými pracemi minulého ročníku také vystoupily žákyně naší školy Alexandra Vavrisová a Adéla Marková.

Lektorem přednášky na téma „Energetická gramotnost “ byl Ing. Michal PTÁČEK z VUT Brno, www.vutbr.cz/en/people/michal-ptacek-83313.

Se středoškoláky, kteří nechtějí být jen pozorovatelé environmentálních změn k horšímu, ale mají odvahu aktivně přispět svým dílem ke změně a upozornit na své nápady, se setkáme na krajské konferenci Enersol 25. února 2020 ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Marek Chládek

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS