Elektronická komunikace a osobní jednání

Elektronická komunikace a osobní jednání
Zahájení kurzuTým pedagogů školy zahájil pilotáž inovovaného vzdělávacího programu pro dospělé Elektronická komunikace a osobní jednání. Program vznikl v rámci projektu UNIV 2 KRAJE a jeho cílem je zlepšit počítačovou gramotnost a úroveň sebeprezentace frekventantů, kteří při hledání pracovního uplatnění naráží na tuto bariéru. Jedná se o 100 hodinový program, který povedou naši zkušení lektoři Ing. Jana Plchová a Bc. Ondřej Náhlík. Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách. Po úspěšném ukončení programu získají jeho absolventi certifikát, ale zejména se zlepší jejich sebevědomí a pozice na trhu práce.
Všem účastníkům přejeme hodně elánu při získávání nových dovedností!
Text: Ing. M. Bašná
Foto: Ing. J. Plchová

FOTOGALERIE SE ZAHÁJENÍ
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS