Ekoškola, Ekotým a školní rok 2021/2022

V letošním školním roce se mohl Ekotým opět naplno potkávat a vymýšlet, co vše by se dalo zlepšit a jak motivovat ostatní.

Na začátku roku byl doplněn Ekotým o žáky prvních ročníků a uskutečnila se první schůzka. Ekotým se setkává pravidelně každý týden.

Během roku proběhlo nové označení košů, vylepení letáčků s aktuálním návodem na třídění odpadu, který se váže na svoz odpadu Malá Haná. Členové Ekotýmu proškolili formou krátké prezentace žáky školy o novinkách ve třídění a o projektu Ekoškola.

Byla vyhlášena soutěž o vánoční výzdobu z recyklovaných materiálů, do kterého se zapojily skoro všechny třídy.

Ekotým přišel s myšlenkou v rámci projektového týdne vytvořit hmyzí domečky. O realizaci se postarali žáci 1Z, domečky pak byly předány do místních MŠ.

Podařilo se nám ve školní jídelně zorganizovat Vegetariánský týden. Výběr jídel proběhl anketou, do které se mohli zapojit všichni žáci školy.

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do akce „Kampaň Obyčejného hrdinství“. Účastníci si zvolí některé z výzev s ekologickou tématikou a během určeného týdne se je snaží plnit. Hlavním cílem akce je ukázat, že každý může přispět ke změně. Do akce se zapojili žáci, učitelé i jejich rodinní příslušníci. Výzvy se plnili také na Domově mládeže.

I na další školní rok má Ekotým plno nápadů, které probral i na společné vycházce po Letovicích zakončující tento školní rok. Rádi v příštím školním roce přivítáme nové členy.

Ekotým

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS