Dvě úspěšné Samostatné odborné práce keramiků

Součástí závěrečné zkoušky učebního oboru Umělecký keramik je obhajoba tzv. Samostatné odborné práce (SOP).

Žáci si vyberou z témat předložených pedagogem a vypracují písemnou práci, která má obsahovat mimo jiné náležitosti i technologii výroby výrobku a jeho grafické návrhy. Tyto představy pak realizují do skutečného výrobku.

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou, vyhlašují soutěž těchto písemných prací a nejlepší tři tvůrci z každého oboru jsou pak oceněni. SOP se na naší škole týká jen oboru umělecký keramik a vyhodnocení se účastnily práce Denisi Hartleifové (Okvětní lístky) a Karla Strii (Vlny). Obě zaslané práce uspěly a absolventi  7. 10. 2017 pojedou pro ocenění na veletrhy Praha – Letňany.

Tvůrcům gratulujeme a děkuji všem učitelům, kteří žáky připravili a motivovali k pěkným výsledkům.

Ing. Marek Chládek

 

Citace článku z Novinky.cz

https://www.novinky.cz/veda-skoly/442273-soutez-ucnovskych-praci-ma-sve-viteze-absolventi-prokazali-kreativitu.html

Moře inspirací pro keramiku

V uměleckých oborech má samostatná odborná práce podobu originálního výtvarného díla. Umělecký keramik Karel Stria z Masarykovy SŠ Letovice vytvořil plastiku Vlny (3. místo).

„Inspirovalo mě moře, které je ve své podstatě dynamické, plné pohybu. Vlny, které působí na člověka silným dojmem, byly právě onou hlavní inspirací, kterou jsem se nechal vést,“ uvedl.

 

Autoři nejlepších prací převezmou na podzim ocenění z rukou prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého.

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS