Dva tipy pro studium na střední škole: Umělecký keramik nebo Design keramiky

Krásné hrnčířské řemeslo! Na Masarykově střední škole v Letovicích bylo zastoupeno už při jejím založení. A šťastnou shodou náhod se právě do Letovic tento obor před několika lety opět vrátil, dokonce ve dvou variantách: jako tříletý učební obor Umělecký keramik, ale i maturitní obor Design keramiky.

Při práci v dílnách nebo ateliérech oceňují naši studenti nejen profesionální vedení, ale i prostor pro vlastní tvorbu, pohodu a humorný nadhled učitelů. Právě tady přirozenou formou získávají svoje první zkušenosti nejen při práci s hlínou, ale i v kresbě, malbě a fotografování. Studium jim tak přináší nejen komplexní výtvarný a estetický rozvoj, ale i znalost historie výtvarného umění a keramiky.

Po ukončení studia maturanti odcházejí na vysoké školy uměleckého, filozofického nebo architektonického zaměření a absolventi tříletého oboru na nástavbové studium. Někteří však u řemesla zůstávají a uchovávají tak dlouholetou tradici keramického řemesla v našem regionu.

A co vám můžeme v rámci studia nabídnout jako přidanou hodnotu?

Jezdíme každoročně na plenér, kde malujeme a kreslíme, a to přímo v nádherné krajině Vysočiny.

Za internátem jsme si postavili venkovní pec na výpal dřevem, kde společně vypalujeme svoje výrobky a opékáme buřty. O prázdninách zde organizujeme workshop „Spříznění hlínou“ pro všechny, kdo milují hlínu a dobré jídlo jako my a kde si může každý splnit svůj hliněný sen!

Zaujaly vás předchozí informace?

Touto cestou si tedy dovolujeme právě Vás pozvat nejen na tento workshop, ale i na celkovou prohlídku naší školy. Pro zájemce o studium doplňuji, že přihlášky do uměleckých oborů se podávají do 31. listopadu 2020. Těšíme se na viděnou!

Ak.soch. Lubomír Hluštík

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS