Dívky na technické obory? Proč ne!

Masarykova střední škola Letovice nabízí umělecké i technické obory. Umělecké obory jsou doménou dívek, chlapci se objevují pouze sporadicky, ale jsou velmi příjemným zpestřením.

U technických učebních oborů je to naopak, jedná se o řemeslné obory, v kterých se připravují chlapci na typicky mužské profese, jako elektrikář, zedník, truhlář.
Zajímavou volbou jsou naše maturitní technické obory, které jsou zajímavé jak pro chlapce, tak pro dívky, které mají technické myšlení. V oborech Stavebnictví a Nábytkářství jsou běžné smíšené studentské kolektivy. Počet chlapců a dívek je asi v poměru 3:1.

Dívky do kolektivu zapadnou bez problémů a na mladé muže mají pozitivní vliv. Hoši jsou kultivovanější a zpravidla se vytvoří vynikající parta. Bývá pravidlem, že právě dívka je hlavním tahounem třídy, organizátorkou studentských akcí a její názor hoši respektují.

Takže odpověď na otázku, zda mužský kolektiv změní dívky je, že naopak přítomnost dívek mění mužský kolektiv a to velmi pozitivně.

Výhodou děvčat je jejich trpělivost, pečlivost a smysl pro detaily, tak důležité při projektování staveb nebo návrhu nábytku. Je obecně známo, že žena má lepší schopnost vnímání a rozlišování barevných odstínů a také smysl pro harmonii volených materiálů. Můžeme tomu říkat estetické cítění, tak důležité při navrhování staveb, interiérů, nábytkových solitérů.

S uplatněním našich absolventů nemáme problém, Úřad práce neeviduje v posledních letech žádného absolventa naší školy.
Jejich možnosti jsou velmi široké, protože základ programu CAD je obecně uplatnitelný v řadě technických profesí.

Dívky často pokračují po maturitě na vysokých školách. Studují stavební, či dřevařskou fakultu (např. nábytkový design, architekturu).

M. Bašná, učitelka odborných předmětů

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS