"Den bez tabáku"

Školní parlament zastoupený Vítem Kiršnerem (třída T2) a Lukášem Štětinou (třída P1) připravil aktivně prezentaci ke „Dni bez tabáku“, který je vyhlášen na 31. 5. 2015. V těchto dnech uvedení žáci navštěvují třídy končících ročníků a snaží se upozornit na škodlivost kouření. Krátká 15ti minutová prezentace je podložena statistickými údaji o počtu kuřáků v naší zemi i z celosvětového pohledu, dále fotografiemi poškozených orgánů následkem kouření, krátkou videoukázkou shrnující dopady kouření na člověka atd. V závěru žáci seznamují s výsledky anonymního průzkumu provedeného v naší škole ve vybraných třídách, z něhož mimo jiné vyplynulo, že mezi námi je téměř polovina těch, kteří sobě i svému okolí cíleně ničí zdraví kouřením. Průzkum zajistily členky školního parlamentu Jana a Ludmila Studnařovy ze třídy P2A.

Třídy, které v letošním školním roce nekončí studium, budou s prezentací seznámeny v průběhu měsíce května a června 2015.

Věříme, že informace o škodlivosti kouření alespoň u některých z našich žáků povedou k zamyšlení a snad i změně postoje k této závislosti.

za školní parlament: text i foto - Ing. Jana Plchová, koordinátorka

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS