Dálkaři maturovali a oslavovali

Žáci 3. ročníku dálkové formy oboru Podnikání ve dnech 20. – 22. 5. 2013 skládali ústní zkoušky ze společné části a profilové části maturitní zkoušky. Po jejich tříletém úsilí nastalo závěrečné předstoupení před maturitní komisi. Vzhledem k tomu, že většina z nich chodí do práce nebo pečuje o malé děti na mateřské dovolené, byl jejich čas na přípravu ke zkoušce limitován jinak než u žáků denního studia. Po několika probdělých nocích strávených nad studijními materiály a značné nervozitě před významnou životní událostí se jim však vesměs podařilo studium úspěšně ukončit. Jejich zodpovědný přístup byl znát na ohodnocení v jednotlivých předmětech. S vyznamenáním ukončil studium pan Petr Kohoutek, který společně s několika dalšími spolužáky hodlá pokračovat ve studiu na vysoké škole. V pátek 24. 5. 2013 v podvečerních hodinách uspořádali absolventi oboru Podnikání pomaturitní večírek, na který přizvali i vyučující a společně si připomínali zážitky z přípravy k maturitě i jejího průběhu. Během večera se všichni dobře bavili a konečně měli i příležitost probrat záležitosti, na které doposud nebyl čas.

Nastává tedy období uklidnění po posledních hektických týdnech, které přinese změnu do života každého z absolventů. Odpadnou povinnosti související se studiem, bude více času na rodinu a koníčky, ale také přijde možná smutek z toho, že pravidelné pondělní setkávání ve škole skončilo… Hnacím motorem třídy byl pan Vlastimil Blaha, který dokázal během studia zajistit i mnohé mimoškolní akce. Do budoucna jistě nenechá svoje spolužáky v klidu a pro zpestření života jim zajistí další příjemná setkání jako bylo právě toto páteční.

Prostřednictvím několika přiložených fotografií se ještě můžeme vrátit k maturitním zkouškám a k závěrečnému pomaturitnímu večírku.

FOTOGALERIE z jejich maturity a oslav

Autorka textu a fotografií:
Ing. Jana Plchová, třídní učitelka

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS