CERAZMUS+: Cesta ke zviditelnění dědictví keramického řemesla regionu

Masarykova střední škola Letovice má svým zaměřením na umělecké obory v Jihomoravském kraji exkluzivitu. Obory Umělecký keramik a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu jsou nositeli kulturně historického dědictví a tradice keramického řemesla v regionu Letovicka a Kunštátska a jejich zařazení do vzdělávací nabídky školy spočívá v udržování a rozvíjení velmi významných hodnot.

 
V zájmu rozvíjení profesních kompetencí žáků uměleckých oborů škola spolupracuje s Evropským seskupením keramických měst (AEuCC), které tvoří mezinárodní platformu oborové kooperace pro partnery z ČR, Itálie, Francie, Španělska a Rumunska a připravují se k ní přičlenit další z Německa, Portugalska, Polska, Rakouska a Švýcarska.   
 

V současnosti společně s AEuCC Masarykova škola realizuje projekt pro žáky uměleckých oborů v rámci programu Cerazmus+. První jednání partnerů projektu proběhne v prosinci 2017 v italské Perugii. Projekt je zaměřen na propojení keramické tradice s  inovativními designovými a výrobními postupy, na vytváření sítí s dalšími evropskými institucemi a ochranu a zhodnocení dědictví keramického řemesla.
 
V rámci projektu Cerazmus+ budou provedeny revize programů odborného vzdělávání v keramickém odvětví a vytvořeno on-line virtuální prostředí určené klíčovým aktérům v oblasti keramiky, které jim umožní otevřít stálé fórum pro zajištění užší spolupráce a vazeb mezi poskytovateli odborného vzdělávání, řemeslnými podniky, veřejnými orgány, kulturními institucemi a výzkumnými centry. Součástí projektu Cerazmus+ je i organizování festivalů, workshopů, sympózií a výstav.
 
Žáci uměleckých oborů se mohou v nadcházejícím období těšit na spoustu výzev pro seberealizaci v evropském měřítku.
 
Helena Marešová
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS