Budoucí uplatnění našich absolventů

Dne 2. února 2017 se pro naše budoucí absolventy uskutečnila v naší škole beseda na téma „Budoucí uplatnění absolventů aneb jak se neztratit na trhu práce“.
Beseda byla určena žákům třídy NSV4, P2, TZ3 a EU3. Tradičně za našimi žáky přijela paní Mgr. Marie Hoffmannová z Úřadu práce v Blansku, která jim předala spoustu zajímavých a užitečných informací.

Během besedy se zmínila o nástavbovém studiu v denní i dálkové formě, studiu na vysokých školách, zkrácené formě studia či zdokonalování se v cizích jazycích na jazykových školách. Při hledání zaměstnání je využívána široká síť kontaktů (rodina, přátelé, známí, spolužáci, učitelé), vývěsky volných míst, informační portál www.portal.mpsv.cz, pracovní portály a sociální sítě na internetu (LinkedIn, Twitter, Facebook), dále inzeráty v tisku, webové stránky firem (odkaz kariéra nebo volná místa), agentury práce (jejich seznam je na www.portal.mpsv.cz).

V nabídkách práce se objevuje jenom asi 30 % volných pracovních míst. Beseda pokračovala praktickými radami ohledně výběrových řízení a kompetencí pro uplatnění se na trhu práce. Žáci si udělali i malý test ze základních znalostí pracovního práva. V závěru besedy zazněla informace o projektu „Cesta pro mladé“ – www.cestapromlade.cz a o možnostech práce v zahraničí – www.eures.cz.

Podrobnosti mohou zájemci získat u autorky textu.

Autorka textu i fotografií: Jana Plchová, vyučující ekonomických předmětů

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS