Budapešť 2022 s Erasmem +

Čtyři roky uběhly jako voda a studenti Masarykovy střední školy se opět zapojili do projektu Erasmus+.
Skupina vybraných studentů vyjela na pracovní stáž do Budapešti. Na jaře je hlavní město Maďarska nádherné, plné čerstvě zelených parků a skvostné architektury 19. století. Ale tato cesta nebyla jen o poznání jiné krajiny, byla zejména o poznání pracovišť v daném oboru, v cizím státě, s cizí kulturou. Praxe našich výtvarníků, nábytkářů a stavařů byla velmi různorodá. Někteří prováděli povrchovou úpravu dřeva, jiní projektovali kancelář, z dalších se na 2 týdny stali zahradní architekti. I práce studentek oboru Design keramiky se v každém maďarském podniku lišila. Šest děvčat bylo rozděleno do čtyř firem s různým zaměřením na keramiku.
MadebyYou byla úžasná firma, kde se odehrávají různé happeningy a workshopy. Zde se studentka naučila nové technologie a zdokonalila v technice malování na keramiku. Dalším podobným místem byl podnik SK Mühely, kde procvičovala svoji angličtinu další naše výtvarnice při provázení návštěvníků. Studentky zakusily, jaké to je pracovat v malé manufaktuře, kde se vyrábí moderní kachle a také repliky historických kachlí na rekonstrukce budov. Firma nese název Zakar a děvčata procvičila nové postupy lití dekoru. Poslední hostující firma byla Witeg. Bohaté nové zkušenosti získaly studentky v maďarské porcelánce. Toto byla nesmírně přínosná zkušenost, protože naše vzdělávací programy jsou zaměřené na zpracování keramiky. Porcelán byl velmi příjemným obohacením odborných dovedností. Navíc se mládež musela naučit vypořádat s nízkou znalostí angličtiny u místních zaměstnanců. Ale o tom odborné stáže projektu Erasmus+ jsou. Umět si poradit, neztratit se ve světě, rozšířit si komfortní zónu.
Studenti byli nadšení, vraceli se plní zážitků a zkušeností. Po čtrnácti dnech se rozloučili s metropolí na Dunaji a už dnes ví, že se tam někdy rádi vrátí a zavzpomínají na tyto dva týdny.

Text: Klára Prudilová, Ing. Mária Bašná

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS